Renholds tjenester - Norhygiene.no


22226006Tekstil/Tepperens

Ved jevnlig rens av tepper og tekstiler fornyes slitedyktighet og behovet for å
bytte overflater reduseres. Kombinasjonen mellom riktig utstyr og dyktige
medarbeidere bidrar til å holde vedlikeholdskostnadene på et fornuftig nivå