Renholds tjenester - Norhygiene.no


22226006Matteservice

Ved å holde matter rene og nye forebygger du behovet for rengjøring i lokalene,
og bidrar til redusert behov for vedlikehold av øvrige overflater.

Vi tilbyr gode avtaler om frekvente bytter av matter, og rengjøring av disse