Renholds tjenester - Norhygiene.no


22226006Hjemmeservice

Vi har tillitsskapende assistenter som bidrar med hjelp i hverdagen til
de som trenger en ekstra hånd. Dette kan være innkjøp av matvarer,
medisiner, pleieprodukter, med mer. I tillegg bistår vi med private
sjåfører og diverse tjenester etter behov.